SRK

Burj Khalifa All Lit Up For Shah Rukh Khan’s 57th Birthday

Burj Khalifa All Lit Up For Shah Rukh Khan’s 57th Birthday

https://www.instagram.com/reel/Ckd8M0Rhos